Toon Kolenbrander geeft puin een nieuwe bestemming

Mobiele puinbreker word door ons op diverse sloop projecten ingezet

Puinrecycling op locatie

Onze puinbrekers zijn mobiel. Het afval hoeft dus niet eerst ergens anders naartoe vervoerd te worden, voor het kan worden gebroken. De recycling vindt plaats op iedere gewenste locatie waar het puin wordt afgezeefd tot de gewenste korrelgrootte. Wij leveren menggranulaten voor een korrelgrootte van 0-31,5 mm tot 0-20 mm. Het resterende betongranulaat, dat overblijft na het puinbreken kan dienen als grindvervanger in de betonindustrie. Ook zijn de granulaten bruikbaar voor wegenbouw. 

De puinbrekers van Toon Kolenbrander voldoen aan de KOMO-richtlijnen en CE-markering. Dit houdt in dat wij recyclinggranulaten produceren conform de milieueisen en de civieltechnische eisen.

Eerder werden onze puinbrekers ingezet door Aannemers, Rijkswaterstaat, recyclingbedrijven, provincies en de betonindustrie.

Toon kolenbrander is gespecialiseerd in het uitvoeren van uiteenlopende sloopprojecten.

Wij slopen gebouwen totaal tot aan de onderkant van de funderingen of kelders. Hierbij verzorgen wij ook de afvoer van de uitkomende materialen. U moet hierbij denken aan het slopen van woonhuizen, stallen, fabriekshallen e.d. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren kunnen wij onze machines voorzien van sorteerknijpers, vergruizers en sloophamers.

Toon kolenbrander beschikt over een zogenaamde kaakbreker, waarmee gesorteerd beton- en metselwerkpuin gerecycled wordt tot menggranulaat 0-31,5mm. Menggranulaat wordt gebruikt als verhardingslaag onder bestratingen of betonvloeren.

De granulaten worden geproduceerd onder certificaat BRL 2506. Dat betekent dat door een zorgvuldig acceptatiebeleid en een constante kwaliteitscontrole tijdens het productieproces onze granulaten voldoen aan de hoogste normen, zoals het Bouwstoffenbesluit.

puin handel Puinrecycling kolenbrander sloopwerk grondwerk containers kolenbrander almelo kolenbrander enter
gebroken puin  puinhandel menggranulaat